Gitarskolen

Gitarskolen

UNDERVISNING

Ved Oslo Gitarskole undervises det i de fleste musikksjangre med elever fra 8 år og oppover. Frode har spesialisert seg på elgitarundervisnng innen rock, pop, jazz og blues, men er du interessert i klassisk gitar eller akustiske musikkformer, er du også velkommen.

 

Noe av grunnideen i undervisningen er å ta utgangspunkt i elevens ståsted og interesser. Eleven kan selv påvirke og være medskapende av undervisningsmateriell, da improvisasjon og egne musikalske oppgaver står sentralt i undervisningen. Målet er å skape og formidle musikkglede ved hjelp av enkle virkemidler.

 

PRISER

Det gis først og fremst individuell undervisning. En leksjon (45 minutter) koster 630,- pr. undervisningsleksjon. Der to deler time (45 minutter) koster en leksjon 850,-

Frode har lektorkompetanse og prisen  er i samsvar med utdanning og ansiennitet.

 

FORPLIKTELSER

En elev trenger ikke å forplikte seg til et visst antall undervisningstimer. Om man ønsker en drop-in time, noen få timer eller et fast undervisningsopplegg så kan dette avtales. Avbud må meddeles 48 timer før avtalt time. Ikke benyttede timer belastes i sin helhet.


SAMARBEIDSPARTNER

Oslo Gitarskole samarbeider med Fjellugla Kompetanse AS som bistår med innsalg og administrasjon av opplæringen.


For mer info om Fjellugla Kompetanse AS gå til www.fjellugla.no.

GITARSKOLEN

8år og oppover

Rock, pop, jazz og blues

Opplegg rundt individuelle behov